سبو فلوئید اسکین اپیل

30 ml

SKIN APPEAL SEBO FLUID

سبو فلوئید اسکین اپیل

مناسب پوست های آسیب دیده و دارای لک یا جوش

پوست چرب – پوست مختلط

فلوئید سبک و مرطوب کننده و مات کننده پوست صورت

لینک خرید از روبان

لینک خرید از داروکده