روغن نرم کننده بدن

روغن نرم کننده بدن

حاوی روغن خالص بادام شیرین

       Sweet Almond Oil